nase en dravce2

nase en sovy2

Európsky unikát otrávený - Kriminalita versus ochrana prírody

1.4.2004 Ochrana dravcov na Slovensku V marci 2004 potvrdil Štátny veterinárny a potravinový ústav v Bratislave prítomnosť jedu carbofuranu v obsahu žalúdka orla kráľovského. Tento jedinečný dravec uhynul po konzumácii potravy s obsahom jedovatej látky. Mŕtvy dravec bol nájdený v okrese Trnava na lokalite, kde boli aj v minulosti zaznamenané viaceré prípady nezákonného vykladania otrávených vajec, alebo nálezy za nohy povešaných a postrieľaných kaní močiarných.

Vysoká koncentrácia mimoriadne toxického jedu - Carbofuranu v tele dravca dokazuje, že vták skonzumoval otrávenú návnadu. Je to vysoko účinná látka využívaná na výrobu insekticídov na likvidáciu škodcov v poľnohospodárstve. Používanie takýchto nebezpečných látok na trávenie živočíchov je tým najzákernejším spôsobom likvidácie živočíchov s nesmierne negatívnym dopadom na genofod mnohých druhov. Pre orly, haje, orliaky je trávenie vážnou hrozbou, pre ktorú môžu na Slovensku vymiznúť úplne. Z tohto dôvodu podala Ochrana dravcov na Slovensku trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktoré snáď pomôže odhaliť škandalóznu príčinu úmrtia orla kráľovského.

"Bohužiaľ to nie je jediný prípad nálezu otrávených jedincov, v poslednom období sme zaznamenali otrávených ďalších dvoch orlov skalných a viac jedincov myšiakov lesných a hají. Predtým sme však nepoznali druh jedu a bolo obtiažné ho identifikovať" hovorí Jozef Chavko predseda Ochrany dravcov na Slovensku. Dogmatická predstava, že dravé vtáky predstavujú škodnú, vyvoláva v niektorých ľuďoch pocit, že kvôli dostatočnému počtu bažantov, či zajacov musia byť tieto prirodzené predátory zámerne trávené alebo zabíjané človekom. Ich usmrcovanie je v rozpore nielen s legislatívou ochrany prírody, ale napr. aj so záujmami poľnohospodárov. Ak vyhubíme predátorov, premnožia sa hraboše, lebo ich nemá kto prirodzene loviť. Pritom vláda uvoľňuje každý rok milióny korún na chemické jedy na likvidáciu hrabošov. Ničíme dravce ako biologickú ochranu krajiny a nahrádzame ich chemikáliami v pôdach a tie znečisťujú našu potravu.

Európska komisia uvedomujúc si hrozbu poklesu početnosti dravých vtákov v súčasnosti finančne podporuje projekt Ochrany dravcov na Slovensku a Štátnej ochrany prírody zameraný práve na ochranu orla kráľovského v slovenskej časti Karpát.

Kontakt pre média:

Jozef Chavko, predseda RPS - 0903 768394, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr. Slávka Siryová, výkonná riaditeľka RPS - 02 64283984, 0903 757565, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tlačové správy r.2004

Copyright © 2015. All Rights Reserved.