Dravce a sovy v sústave chránených vtáčích území

Názov programu:
Blokový grant EMVO-TUR
Donor:
Finančný mechanizmus EHP
Nórsky finančný mechanizmus
Slovenská republika
Nadácia Ekopolis
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.2.2009
Ukončenie:
30.11.2010
viac informácií nájdete na www.chvu.dravce.sk