Malé členské projekty RPS 2013

Ochrana dravcov na Slovensku po piaty krát otvára program podpory svojich členov formou „Malých členských projektov“. Cieľom programu je podporiť aktívnych členov na celom Slovensku a umožniť im realizovať rôzne aktivity zamerané na ochranu dravcov a sov. Pre rok 2013 bola vyčlenená na podporu malých členských projektov finančná čiastka v celkovej výške 5200,- EURO.

Príloha: Výzva, Formulár žiadosti