nase en dravce2

nase en sovy2

O nás

Aktivity pre nadšencov - dobrovoľníctvo

Pomôcť vie každý, napríklad takto:

  • Stráženie a sledovanie hniezdenia sokola sťahovavého, ktorý hniezdi na skalách, v kameňolomoch, prípadne aj na zrúcaninách hradov a preto často dochádza k jeho vyrušovaniu, dokonca k úmyselnému ubližovaniu hniezdnym párom. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  • Výroba, inštalácia a následná údržba vtáčích búdok (videonávod TU, prípadne pre dravce a sovy je návod TU).
  • Pre výskum sú základom údaje, preto vždy oceníme, keď ľudia, ktorí rozoznávajú vtáčie druhy, zaznamenajú svoje pozorovania do niektorej z databáz, najlepšie http://aves.vtaky.sk, prípadne birding.sk
  • Každý rok realizujeme monitoring hniezd sokola myšiara v intravilánoch miest a obcí, aby sme motivovali viac ľudí, realizujeme to formou súťaže cez www.dravce.sk/postolka. Tu by bolo pomocou napríklad skontrolovať výskyt hniezdnych párov v určenom území intravilánu vo vybranom meste. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  • V zimnom období prebieha sčítanie myšiarok ušatých, tu by sme privítali pomoc s kontrolou známych a preverením potenciálnych hniezdisk, najviac overenou metódou je počítanie vyletujúcich jedincov za súmraku, keď opúšťajú svoje zimovisko a rozlietajú sa za korisťou. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  • Dlhodobo rozvíjame vzťahy s farmármi, ktorých zapájame do biologickej ochrany namiesto chémie – inštalácia búdok a tzv. barličiek pre dravce a sovy. Tie pomáhajú chrániť plodiny pred hrabošmi, ktorými sa živia. Tu by sme privítali pomoc v komunikácii s užívateľmi, po úvodnom zaškolení. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  • Privítame tiež zapojenie dobrovoľníkov do monitoringu lesných druhov sov. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ak sa chcete dozvedieť viac o našej činnosti, na našou Youtube profile nájdete niekoľko videí a krásnych filmov z našej produkcie.

Ak máte záujem o našu pomoc, ponuku nájdete TU, alebo nám napíšte e-mail.

Sledujte náš web a sociálne siete pre aktuálne akcie a možnosti zapojiť sa do našich aktivít.

INFORMÁCIE PRE MÉDIÁ

 

Názov organizácie:

Ochrana dravcov na Slovensku

 

Kontak na PR manažérku: 


 

Martina Brinzíková Badidová

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0911 839 830

ok kontakt Martina Badidova

 

Videá a zábery:


Nová voliéra pre zranené zvieratá www.startlab.sk/voliera

Krúžky pre orla kráľovského

Tri vzácne haje červené dostali vysielačky

Nádherná idylka na hniezde sokolej rodiny

SOKOL RÁROH, klenot našich nížin - CELÝ FILM

Omnia - I Don't Speak Human (Lyric Video)

Together we can Save the Lesser Spotted Eagle

Spoločne chránime orla krikľavého

Omnia - Dance untill we die - Live on earth

KURILLA BUDOKAN

 

Ľudia:


 

 

Jozef Chavko

(Bratislava a okolie)

ok kontakt chavkojozef

 

 

Lucia Deutschová

(Bratislava a okolie)

ok kontakt deutschova

 

 

Roman Slobodník

(Nitra, Prievidza, Bratislava a okolie)

ok kontakt slobodnik

 

 

Marek Gális

(Nitra, Prievidza, Bratislava a okolie)

ok kontakt Marek Galis

 

 

Stanislav Kováč

(Nitra a okolie)

nophoto

Naši podporovatelia a partneri

 


Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili našu organizáciu

a prispeli tým k ochrane dravých vtákov a sov.


Hlavní partneri

podporili nás logá ZSE

podporili nás logá SEPS

podporili nás logá SSE

podporili nás logá VSD

Západoslovenská energetika, a.s.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Stredoslovenská energetika, a.s.

Východoslovenská energetika a.s.

Ďalej nás podporili

2eu-life

2eea

2ekopolis

2norsko

Európska komisia

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho spoločenstva

Nadácia Ekopolis

Nórsky finančný mechanizmus

2slovensko

2agentura-na-podporu-vyskumu-a-vyvoja

2ekofunds-pl

2fond-intervention-les-rapaces

Slovenská republika

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Ekofundusz, Poľsko

Fond d’Intervention les Rapaces (F.I.R), Belgicko

2ford-motor-company

2fructop

2hawk-mountain-sanctuary-association

2hlavne-mesto-sr-bratislava

Ford Motor Company

FRUCTOP, s.r.o.

Hawk Mountain Sanctuary Association, USA

Hlavné mesto SR Bratislava

2hirocem

2ina

2komunitna-nadacia-bratislava

2ministerstvo-skolstva-sr

HIROCEM, a.s., Rohožník

INA SKALICA, spol. s r.o.

Komunitná nadácia Bratislava

Ministerstvo školstva SR

2ministerstvo-zivotneho-prostredia-sr

2mondi-business-partner

2nadacia-pontis

2npoa

Ministerstvo životného prostredia SR

Mondi business paper (SCP)

Nadácia PONTIS

Nadácia pre podporu občianskych aktivít

2nadacia-orange

2nadacia-spp

2nikon

2ochrana-fauny-ceskej-republiky

Nadácia Orange 

Nadácia SPP

NIKON Europe B.V. - SK Digital, s.r.o.

Ochrana fauny Českej republiky

2phare-access-programe

2regionalne-enviromentalne-centrum

2saia

2scanagri-denmark

Phare Access Programme - Macro-project Scheme

Regionálne enviromentálne centrum

S.A.I.A., n.o., Bratislava

Scanagri Denmark A/S, Dánsko

2statna-ochrana-prirody

2tipos

2velvyslanectvo-holandskeho-kralovstva

2velvyslanectvo-spojeneho-kralovstva-vb-a-si

Štátna ochrana prírody SR

Tipos, a.s.

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva - program MATRA

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

2skanska

2visegradsky-fond

2zoo_bojnice

1gef2

Skanska

Višegrádsky fond

ZOO Bojnice

GEF

ERDF-Rakusko

ERDF-Madarsko

1holcim new  

Európsky fond regionálneho rozvoja

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013

Európsky fond regionálneho rozvoja

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013

CRH (Slovensko) a.s.  
Partnerské organizácie
2auring 2birdlife 2sos-birdlife  
Auring BirdLife Österreich SOS BirdLife Slovensko  

Pracovné skupiny

Na Slovensku pravidelne hniezdi 17 druhov dravcov a 9 druhov sov. Pre získanie čo najpresnejších údajov o ich početnosti, rozšírení a príčinách ohrozenia pôsobia v rámci Ochrany dravcov na Slovensku pracovné skupiny zamerané na jednotlivé druhy dravcov a sov. Členovia pracovných skupín vykonávajú pravidelný monitoring hniezdnej produktivity, faktorov ohrozenia, potravnej ponuky, hniezdnych biotopov. Veľký dôraz je kladený na zabezpečenie úspešného vyvedenia mláďat. Pri hniezdach sokolov sťahovavých, sokolov rárohov, orlov skalných a kráľovských, ktoré boli ohrozené vyrušovaním a vykradnutím bolo realizované stráženie; v okolí hniezd ohrozených ťažbou (najmä u orlov kráľovských, krikľavých a hají červených) boli v spolupráci s Obvodnými úradmi životného prostredia vyhlasované bezzásahové, ochranné zóny. Vďaka monitoringu, dohľadaniu hniezd a spolupráci s úžívateľmi pozemkov boli pred zničením žatevnými prácami zachránené hniezda kaní popolavých, nachádzajúce sa v obilných kultúrach.

V prípade, že máte záujem získať výsledky z monitoringu vybraného druhu, kontaktujte prosím gestora konkrétnej pracovnej skupiny.

 

Druh

Gestor

Orol skalný Ján Korňan, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Orol kráľovský Jozef Chavko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Orol krikľavý Boris Maderič, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Orliak morský Jozef Chavko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sokol rároh Jozef Chavko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sokol sťahovavý Jozef Chavko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sokol kobcovitý Roman Sobodník, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sokol myšiar Roman Slobodník, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Haja červená Boris Maderič, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kaňa močiarna Vladimír Nemček, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kaňa popolavá Michal Noga, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Plamienka driemavá Kristián Bacsa, Zsolt Riflik, Tomáš Veslovský, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Výr skalný Michal Noga, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Myšiarka ušatá Tomáš Veselovský, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kuvik obyčajný Kristián Bacsa, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pôtik kapcavý Samuel Pečeňovský, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kuvičok vrabčí Karol Šotnár, Samuel Pačeňovský, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.