nase en dravce2

nase en sovy2

Tvoja daň na ochranu dravcov a sov vo voľnej prírode

LEN RAZ ZA ROK SMIEME ROZHODNÚŤ, ako budú použité NAŠE DANE.

 

Pre rozhodnutých a tých, ktorí majú všetky informácie, ponúkame rýchly prístup k Vyhláseniu o poukázaní podielu z dane našej organizácii.

DOKONCA AŽ TRI PERCENTÁ VENUJÚ TÍ, ktorí v roku 2019 pracovali min. 40 hodín ako dobrovoľníci a majú o tom potvrdenie.

Dôležité údaje o nás, ktoré budete potrebovať:

Obchodné meno (názov): Ochrana dravcov na Slovensku
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31797717
Sídlo: Trhová 54, 841 01 Bratislava

Aj vďaka VAŠIM PERCENTÁM sme mohli:

• prispieť k tomu, že sa nelegálne aktivity páchané na vtáctve stali prioritou pre príslušné orgány,

• záchraniť kane popolavé pred žatvou, umiestniť opustené mláďatká do náhradných hniezd,

• zlepšiť vzťah verejnosti k dravcom v meste (pri poradenstve, súťažou s mestskými sokolmi a ušatými sovami),

• organizovať prednášky pre verejnosť, pripraviť odborné posudky na záchranu biotopov pri dôležitých zámeroch a riešiť ochranné zóny pre vzácne dravce počas hniezdenia.

Výsledky našej práce nájdete aj tu:

Máte otázky? Sme tu pre vás: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

AK STE ZAMESTNANEC A POŽIADALI STE ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA vyplňte vaše údaje a výšku percenta z dane do Vyhlásenia.

Všetky čísla, ktoré sú potrebné uviesť do Vyhlásenia, zistíte z Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré vám dal zamestnávateľ. Vyhlásenie a Potvrdenie doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresu zistíte tu).

Viac informácií


ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU :)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.