Cieľové skupiny

  • Široká verejnosť

  • Potenciálny páchatelia trestných činov a priestupkov

  • Pracovníci Policajného zboru Slovenskej republiky

  • Pracovníci Krajských a Obvodných úradov životného prostredia

  • Pracovníci Štátnej ochrany prírody

  • Členovia a sympatizanti Ochrany dravcov na Slovensku

  • Odborní pracovníci v oblasti starostlivosti o hendikepované živočíchy

​