Vtáčia kriminalita

Vykrádanie

Postrelené dravce bojujú o život

postrelené jedince 008Tlačová správa Bratislava, 27.4.2012

Do rehabilitačnej stanice pre zranené živočíchy v Ratnovciach pri Piešťanoch priviezli sovu myšiarku ušatú a myšiaka lesného so závažným strelným poranením. Oba jedince bojujú o život a ak sa im podarí tento boj vyhrať, pravdepodobne sa už nikdy nevrátia do voľnej prírody.

Čítať ďalej...

Najvzácnejšie orly boli otrávené

<p><sup><a href="/vtaciakriminalita/http://www.dravce.sk/web/images/stories/tlacove-spravy/2010-09-09/Ahel_babieLeto_chavko.jpg"><img src="/vtaciakriminalita/http://www.dravce.sk/web/images/stories/tlacove-spravy/2010-09-09/Ahel_babieLeto_chavko.jpg" width="150" height="105" alt="Ahel_babieLeto_chavko" style="float: right; margin: 5px;" /></a>TLAČOVÁ SPRÁVA - Bratislava, 9.9.2010</sup></p>
<p>Výsledky testov dvoch usmrtených orlov kráľovských, ktoré boli nájdené koncom augusta pri obci Goldbegen v okrese Korneuburg v Dolnom Rakúsku sú už známe. Výskumný inštitút pri viedenskej Veterinárnej Univerzite preukázal, že orly boli otrávené životu nebezpečným pesticídom – karbofuránom. „V hrvole vtákov sa ešte nachádzali zvyšky otrávenej návnady“ – vysvetľuje Christian Pichler z organizácie WWF a dodáva: „Napriek tomu, že používanie tohto nervového jedu je od roku 2008 zakázané v celej Európskej únii, traviči evidentne ukrývajú dostatočné zásoby na to, aby pokračovali v nelegálnom vykladaní otrávených návnad, ktoré usmrcujú vzácne druhy voľne žijúcich zvierat.“ Orol kráľovský je ohrozený v celom areáli výskytu. Ako informoval Gabor Wichmann z organizácie BirdLife Rakúsko, na území krajiny hniezdi len 6 párov tohto majestátneho dravca a z tohto počtu tri páry hniezdia v Dolnom Rakúsku. Ako povedal, za normálnych okolností len tri z desiatich mláďat orla kráľovského sa dožijú jedného roka a ďalšie často zahynú predtým, než dosiahnu reprodukčný vek päť rokov.</p>
<hr id="system-readmore" />
<a href="/vtaciakriminalita/http://www.dravce.sk/web/images/stories/tlacove-spravy/2010-09-09/Ahel_BLandsfeld.jpg"><img src="/vtaciakriminalita/http://www.dravce.sk/web/images/stories/tlacove-spravy/2010-09-09/Ahel_BLandsfeld.jpg" width="150" height="113" alt="Ahel_BLandsfeld" style="float: left; margin: 5px;" /></a>Orol kráľovský patrí medzi najvzácnejšie druhy aj na území Slovenska – hniezdi tu približne 45 párov. Patrí medzi zdochlinožravé druhy, ktoré sa živia okrem iného aj uhynutými zvieratami, čím plnia v prírode veľmi dôležitú sanitárnu funkciu. Za posledných 7 rokov bolo na Slovensku otrávených 10 jedincov orla kráľovského. „Najpoužívanejším jedom je aj na našom území karbofurán, ktorý svoju obeť zabíja prakticky okamžite – preto majú vtáky často prázdny žalúdok a zvyšky otrávenej návnady v zobáku alebo hrvole.“ – informuje Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku a dodáva: „Posledný preukázaný prípad otravy u nás je z júna, kedy bola preukázaná prítomnosť karbofuránu v tele mŕtveho orla skalného. Okrem toho sme na našom území zaznamenali prípady otráv aj takých vzácnych druhov ako haja červená, haja tmavá, orliak morský či sokol rároh. Alarmujúci je fakt, že počet odhalených prípadov predstavuje iba malé percento zo všetkých páchaných zločinov.“
<p><a href="/vtaciakriminalita/http://www.dravce.sk/web/images/stories/tlacove-spravy/2010-09-09/Ahel_otrava2008_Deutschova.jpg"><img style="float: left; margin: 5px;" alt="Ahel_otrava2008_Deutschova" height="113" width="150" src="/vtaciakriminalita/http://www.dravce.sk/web/images/stories/tlacove-spravy/2010-09-09/Ahel_otrava2008_Deutschova.jpg" /></a>Otravy a ďalšie formy nelegálnej činnosti, sú tak prostredníctvom znižovania početnosti vzácnych druhov významnou príčinou poklesu biodiverzity nielen na území Slovenska, ale z celosvetového hľadiska - vtáky nepoznajú hranice a na základe priamych pozorovaní a preukázateľných vedeckých dôkazov – napríklad vďaka využívaniu ornitologických krúžkov, satelitnej i rádiovej telemetrie dnes vieme, že sa nezriedka stávajú obeťou nelegálnej činnosti v krajine mimo svojho rodiska. „Známy je napríklad prípad z minulého roka, kedy bol v Maďarsku nájdený otrávený orol kráľovský pochádzajúci z hniezda na východnom Slovensku.“ – uzatvára Deutschová.</p>
<p><a href="/vtaciakriminalita/http://www.dravce.sk/web/images/stories/tlacove-spravy/2010-09-09/orol kralovsky_otrava2008_Deutschova.jpg"><img style="float: left; margin: 5px;" alt="orol kralovsky_otrava2008_Deutschova" height="113" width="150" src="/vtaciakriminalita/http://www.dravce.sk/web/images/stories/tlacove-spravy/2010-09-09/orol kralovsky_otrava2008_Deutschova.jpg" /></a>Na prevenciu a riešenie prípadov nelegálnej činnosti je zameraný projekt, ktorý organizácia Ochrana dravcov na Slovensku realizuje od júna 2009 prostredníctvom Nadácie Ekopolis, s podporou Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.</p>
<p>Kontakt: Lucia Deutschová, Ochrana dravcov na Slovensku, 0911 219 520</p>
<p>Tlačová správa organizácie WWF: <a href="/vtaciakriminalita/http://wwf.at/de/menu27/subartikel1555/">http://wwf.at/de/menu27/subartikel1555/</a></p>
<p>Ďalšie informácie o nelegálnej činnosti a projekte: www.vtaciakriminalita.sk</p>

15-ročného orla otrávili karbofuránom

uhynuty orol skalny_komprTLAČOVÁ SPRÁVA Bratislava, 22.6.2010

Správa Národného parku Slovenský raj podá v najbližších dňoch trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Výsledky veterinárneho vyšetrenia, ktoré v týchto dňoch doručil Štátny veterinárny a potravinový ústav v Bratislave totiž potvrdili, že jedinec orla skalného, ktorého našli lesníci v katastrálnom území obce Vernár, uhynul v dôsledku pôsobenia nebezpečného jedu – karbofuránu. „Orla som krúžkoval pred 15 rokmi na lokalite vzdialenej asi 35 kilometrov od miesta nálezu“ – informuje člen organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), Ladislav Šimák.

Čítať ďalej...

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky