Vtáčia kriminalita

Vraždenie vtákov na Malte pokračuje

Každú jar a jeseň zahynú pri migrácii ponad ostrov Malta tisícky vtákov. Na tomto malom ostrove je 11 929 registrovaných poľovníkov a ďalších 4 616 ľudí s povolením na odchyt vtákov. V roku 2008 vzrástol podiel ilegálne zabitých vtákov na 2 401 oproti roku 2007, keď bolo zaznamenaných 741 prípadov nelegálneho odstrelu, ide teda o 324-percentný nárast (!).

Čítať ďalej...

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky