Vtáčia kriminalita

Medzinárodná konferencia na tému vtáčej kriminality v Maďarsku

birdcrime_workshop_22022013_felsotarkany_rps

22. februára sa v Maďarskej obci Felsőtárkány konala konferencia venovaná problematike nelegálnej činnosti, ktorej obeťou sú vtáky. Situáciu na Slovensku prezentovala organizácia RPS, prezentáciu si môžete prezrieť TU.

 

Projekt "Vtáčia kriminalita"

Projekt Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na území Slovenska

Táto web stránka bola vytvorená v rámci projektu EN-2009-022, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky