Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

RTVS informuje o projekte Ochrana orla krikľavého na Slovensku

V nadväznosti na Medzinárodnú konferenciu o ochrane orla krikľavého, ktorá sa konala v dňoch 25.-27.septembra 2014 v Košickej Belej na Slovensku odvysielala RTVS dňa 1.10.2014 reportáž o aktivitách, ktoré prispievajú ochrane orla krikľavého. V reportáži hovoria aj účastníci konferencie pani Ulrike Garbe, manažérka nemeckého projektu LIFE Zlepšenie hniezdnych a potravných biotopov orla krikľavého, chrapkáča poľného a trsteniarika vodného v chrańenom vtáčom území“Schorfheide-Chorin" a pán Umberto Gallo-Orsi, ornitológ a odborník na prípravu medzinárodných akčných plánov.

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.