Orol krikľavý, malý orol – veľký cestovateľ

Brozura maly obrazokDo súboru našich propagačných materiálov nedávno pribudla brožúrka o orlovi krikľavom. Nájdete v nej zaujímavé informácie o spôsobe života tohto orla – cestovateľa, o tom čo ho ohrozuje ale aj o tom ako ho môžete chrániť.  Brožúrku si môžete pozrieť alebo stiahnuť tu 

Ak by ste si želali výtlačok brožúrky napíšte nám tu.