Do projektu pribudla nová partnerská organizácia

So súhlasom Európskej komisie do projektu pribudla nová partnerská organizácia – Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s.., ktorá doplnila skupinu organizácií ktoré realizujú projekt od začiatku teda od 1.1. 2011 – Ochrana dravcov na Slovensku, Stredoslovenská energetika, a.s. a Východoslovenská energetika, a.s. Stredoslovenská energetika – Distribúcia zabezpečuje v rámci projektu rekonštrukciu úseku elektrického vedenia Trstená – Ďurdinová, ktorý sa nachádza v Chránenom vtáčom území Horná Orava. Na 40 stĺpov 22 kV elektrického vedenia sa inštaluje špeciálny typ konzoly, ktorý chráni vtáctvo pred zásahom elektrického prúdu .