Monitoring orla krikľavého v CHVÚ Laborecká vrchovina

Vďaka intenzívnemu monitoringu hniezdnej populácie orla krikľavého v CHVÚ Laborecká vrchovina sa podarilo v roku 2014 skontrolovať spolu 49 hniezdnych párov tohto chráneného druhu, čo je najviac v porovnaní s ostatnými projektovými územiami.

Z uvedeného počtu, až 36 párov orlov v tomto roku úspešne vyviedlo po jednom mláďati (36x1). I napriek pomerne intenzívnej lesohospodárskej činnosti v CHVÚ (drvivá väčšina lesných porastov patrí do kategórie hospodárskych lesov) sa darí vďaka systému vyhlasovania ochranných zón okolo hniezd orlov zabezpečiť relatívny kľud a pokoj na hniezdnych lokalitách počas obdobia rozmnožovania a zachovať hniezdne biotopy jednotlivých párov orlov. Ochranné zóny sú vyhlasované v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach a RCOPK so sídlom v Prešove a Okresnými úradmi, odbormi starostlivosti o životné prostredie v Humennom, Snine, Stropkove, Svidníku a Medzilaborciach.

Biotopy orla kriklaveho v CHVU Laborecka vrchovina. Boris Maderiü

Foto: Boris Maderič