Májová víchrica 2014 zhadzovala orlie hniezda

V polovici mája 2014 sa prehnala územím Slovenska veterná víchrica, ktorá lokálne v projektových územiach zasiahla do hniezdnych teritórii orlov krikľavých v najzraniteľnejšom období roku - počas inkubácie znášok. Víchrica lámala tak jednotlivé stromy ako aj celé rozsiahle porasty. U kontrolovaných párov boli zistené škody hlavne v Chránených vtáčich územiach Horná Orava, Nízke Tatry, Volovské vrchy a Slovenský kras. Hniezda boli opustené vzhľadom na silný víchor, chlad, vyvrátené stromy aj s koreňmi v blízkosti hniezd, ale došlo aj k samotnému poškodeniu alebo zhodeniu hniezd s násadami. Vo viacerých prípadoch vietor zdvihol a rozniesol hniezdny materiál po okolí bezo zvyšku.

Z toho dôvodu po hniezdnej sezóne boli v uvedených územiach opravované a stabilizované hniezda. V prípade, že bolo odstránené celé hniezdo, sa na pôvodnom hniezdnom strome opäť postavilo plne funkčné nové hniezdo. Je to dôležité vzhľadom na to, že páry sú verné svojim hniezdiskám. A k tomu im pomáhajú umelé hniezda ako aj regulácia hospodárskych aktivít v bezprostrednej blízkosti hniezd. 

01 Paklan  polom pri hniezde AP 02 Pavlovsky vrch polom pri hniezde AP 03 Razsocha odkial bolo sfuknute hniezdo s nsadou
04 Zaciatok vytvorenia noveho hniezda v razsoche 05 OskÁanie stability zkladu novāho hniezda 07 Hotovā novā hniezdo na mieste sfknutāho hniezda
06 Finalizacia upravy hniezda