Pár orlov krikľavých vychoval 2 mláďatá myšiakov

Zaujímavý prípad v biológii orlov krikľavých bol zistený počas monitoringu populácie tohto druhu v rámci projektu LIFE Ochrana orla krikľavého na Slovensku v Chránenom vtáčom území Slovenský kras. Dlhodobo sledovaný pár orlov krikľavých vychoval v roku 2012 vo svojom orlom hniezde 2 mláďatá myšiakov hôrnych. V predošlých rokoch 2009, 2010, 2011 a následne v roku 2013 uvedený pár ako je zvyčajné odchoval jedno orlie mláďa. Je zaujímavé ako mohlo k uvedenému prípadu dôjsť. Odborníci predpokladajú, že orlie hniezdo na prelome marca a apríla obsadili myšiaky hôrne, ktoré zniesli do hniezda znášku. Po prílete orlov zo zimovísk na hniezdisko muselo dôjsť k situácii, že orly vytlačili zo svojho hniezda myšiaky a samica pravdepodobne zasadla na násadu myšiakov pričom už nezniesla vlastnú znášku. Po inkubácii vajec nastalo obdobie kŕmenia mláďat. Keďže zloženie potravy u orlov krikľavých a myšiakov hôrnych je veľmi podobné (hlavnú zložku toria hraboše poľné – Microtus arvalis), nebránilo to tomu aby orly úspešne mláďatá kŕmili a vychovali ich až do úspešného opustenia hniezda. Príroda prináša aj takéto zaujímavosti a prekvapenia. Podrobnosti o tomto prípade sú publikované v článku, ktorý je dostupný na webstránke degruyter http://www.degruyter.com/view/j/srj.2014.7.issue-1/srj-2013-0001/srj-2013-0001.xml?format=INT.

01  Rok 2012 - Orol kriklavy krmi jedno z dvoch mlat myÁiaka lesnāho na lokalite Drienovec02  Rok 2013 - Orol kriklavy uz opĄú ako zvyüajne vychovava svoje orlie mlada Drienovec03  Rok 2013 - Detail mlaúa orla na lokalite Drienovec  to istā hniezdo ako v roku 2012