Stretnutia

V dňoch 3.-11. 4. 2014 sme v rámci projektu LIFE09NAT/SK/000396 realizovali sériu siedmych stretnutí so subjektmi zainteresovanými na ochrane cieľového druhu projektu – orla krikľavéhov . Zúčastnili sa na nich zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, štátnej správy, SIŽP, Štátnych lesov SR, neštátnych vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskych a lesných pozemkov a poľovných združení.

Zúčastnené subjekty boli informované o vhodných spôsoboch obhospodarovania a starostlivosti o hniezdne a potravne biotopy orla krikľavého a o existujúcich (v Zákone o ochrane prírody a krajiny) resp. pripravovaných (v rámci návrhu Programu rozvoja vidieka) finančných nástrojoch pre ochranu druhu a jeho biotopov.

Prehľad stretnutí

Dátum Miesto stretnutia Súvisiace CHVÚ
3.4.2014 Ústie nad Priehradou Horna Orava
4.4.2014 Liptovský Hrádok Tatry + Nízke Tatry
7.4.2014 Rožňava Slovenský Kras
8.4.2014 Vyšný Klátov – Jahodná Volovské vrchy
9.4.2014 Trebišov Slanské vrchy
10.4.2014 Michalovce Vihorlatské vrchy
11.4.2014 Medzilaborce Laborecká vrchovina

dravce-sk-apomarina-stretnutia-1

dravce-sk-apomarina-stretnutia-2

Na každom stretnutí bolo odprezentovaných šesť prezentácií, z toho štyri univerzálne a dve špecifické – týkajúce sa situácie dotknutého chráneného vtáčieho územia. Prezentácie zo stretnutí sú k dispozícii na stiahnutie tu:

Prezentacie zo stretnutí o ochrane orla krilľavého a existujúcich kompenzačných opatreniach

1 LIFE Apom infostretnutia  projekt 2 LIFE Apom infostretnutia ochrana 3 LIFE co potrebuje Apom chvu horna orava
4 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu horna orava 5 LIFE co potrebuje Apom chvu tatry chvu nizke tatry 6 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu tatry chvu nizke tatry
7 LIFE co potrebuje Apom chvu slovensky kras 8 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu slovensky kras 9 LIFE co potrebuje Apom chvu volovske vrchy
10 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu volovske vrchy 11 LIFE co potrebuje Apom chvu slanske vrchy 12 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu slanske vrchy
13 LIFE co potrebuje Apom chvu vihorlatske vrchy 14 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu vihorlatske vrchy 15 LIFE co potrebuje Apom chvu laborecka vrchovina
16 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu laborecka vrchovina 17 LIFE Apom Zakon o OPaK  kompenzacie 18 LIFE SPP a PRV