Európska komisia navštívila projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku.

V dňoch 24.-26.4.2013 pracovníčky Európskej komisie, pani Maja Mikosinska, technická administrátorka pre projekty LIFE na Slovensku a pani Päivi Rauma, finančná administrátorka pre projekty LIFE, navštívili projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku. Sprevádzal ich člen Externého monitorovacieho tímu pre projekty LIFE na Slovensku Mgr. Peter Bezák, PhD. z Ústavu krajinnej ekológie SAV. Cieľom návštevy bolo skontrolovať stav realizácie projektu, čerpanie rozpočtu a dokumentovanie výdavkov.

Projekt realizuje Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou, a.s. a Východoslovenskou energetikou, a.s. od roku 2011. Finančná kontrola prebehla v kancelárii RPS v Bratislave. Odborná časť sa konala v Chránenom vtáčom území Horná Orava. Toto územie z hľadiska správy sietí elektrického vedenia patrí do pôsobnosti Stredoslovenskej energetiky, a.s. .

V rámci projektu sa SSE, a,s. podieľa na eliminácii faktorov, ktoré majú negatívny vplyv na ochranu orla krikľavého. Zabezpečuje montáž konzolových chráničiek na stĺpy 22 kV elektrického vedenia a tým prispieva k obmedzeniu poranení alebo úmrtí vtáctva následkom elektrického prúdu. SSE doposiaľ nakúpila 1615 konzolových chráničiek Rovnakú aktivitu realizuje Východoslovenská energetika, a.s. v Chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina.

Po úvodnej prezentácii projektu si monitorovacia misia pozrela v CHVÚ Horná Orava vybrané hniezdne a potravné biotopy orla krikľavého, ukážku umelého hniezda, ktoré zabezpečuje bezpečné hniezdenie aj informačnú tabulu o projekte v rekreačnom areáli Slaná voda v katastri obce Oravská Polhora. Dozvedeli sa, že okrem človeka je najväčším konkurentom orla krikľavého v regióne orol skalný. Tento druh je spoluzodpovedný za postupný pokles populácie v regióne.

Monitorovacia misia EK navštívila aj Záchrannú stanicu a Ekocentrum v Zázrivej, ktorá v rámci projektu pomáha s rehabilitáciu poranených jedincov orla krikľavého.

Predbežné hodnotenie projektu dopadlo veľmi dobre. Monitorovacia misia obzvlášť ocenila aktívny prístup Stredoslovenskej aj Východoslovenskej energetiky k ochrane orla krikľavého na Slovensku.

Európska komisia navštívila projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku.

Európska komisia navštívila projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku.

Európska komisia navštívila projekt LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla krikľavého na Slovensku.

Foto: Miroslav Dravecký