nase sk dravce2

nase sk sovy2

Rozhodni, ako budú použité tvoje dane!

Môcť tak rozhodnúť o tom, ako budú použité moje dane!

Dobrá správa je, že raz ročne túto možnosť máme.

Sami určíme, na aký účel venujeme dve, alebo dokonca až tri percentá zo svojej dane!

Skvelé, však? :) 

Pre rozhodnutých a tých, ktorí majú všetky informácie, ponúkame rýchly prístup k Vyhláseniu o poukázaní podielu z dane našej organizácii.

Pre našu organizáciu je tento zdroj veľmi dôležitý. Využívame ho na podporu aktivít svojich členov, najmä:

  • záchranu operencov (opustených alebo zranených),
  • monitoring druhov (počet hniezdnych párov, faktory ohrozenia, vyletené mláďatá, zimujúce populácie),
  • kontrolu hniezd a ich ochranu (stráženie, opravy keď je hniezdo nestabilné),
  • umiestňovanie búdok a hniezd,
  • riešenie prípadov nelegálnej činnosti.

Výsledky našej práce nájdete aj tu:

Dôležité údaje o nás, ktoré budete potrebovať::

Obchodné meno (názov): Ochrana dravcov na Slovensku
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31797717
Sídlo: Kuklovská 5, 841 04 Bratislava

Máte otázky? Sme tu pre vás: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0903 219 524, 0904 404 121.

 

AK STE ZAMESTNANEC A POŽIADALI STE ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA vyplňte vaše údaje a výšku percenta z dane do Vyhlásenia.

Všetky čísla, ktoré sú potrebné uviesť do Vyhlásenia, zistíte z Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré vám dal zamestnávateľ. Vyhlásenie a Potvrdenie doručte do 28.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresu zistíte tu).

Bližšie informácie

1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

4. Do Vyhlásenia napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 28.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%).

AK SI DAŇOVÉ PRIZNANIE ROBÍTE SAMI vyplňte všetky údaje priamo do tlačiva daňového priznania v stanovenej lehote.

Bližšie informácie pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie

1. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

2. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

3. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby nám previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Bližšie informácie pre právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie:

Bližšie informácie pre právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie

1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane.

4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na web stránke www.dravce.sk/2percenta.

5. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) nám ako prijímateľovi, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov – NOVINKA od roku 2016!

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby nám previedol sumu, ktorú ste poukázali.


ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU :)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku