nase sk dravce2

nase sk sovy2

Rozhodnite o tom, ako budú použité vaše dane

2percenta2016 titulka Aj vďaka vašej podpore napĺňame víziu ochrany dravcov a sov vo voľnej prírode už viac ako 40 rokov.

Môžete nám venovať dve percentá z vašich daní.

Ak ste v roku 2015 vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete darovať až tri percentá z vašich daní.

 Získanú sumu použijeme na:

  • monitoring druhov v hniezdnom aj mimohniezdnom období,
  • kontrolu hniezd a ich ochranu (stráženie, opravy),
  • umiestňovanie búdok a hniezd,
  • riešenie prípadov nelegálnej činnosti,
  • vydávanie časopisov, brožúr a iných materiálov.

Výsledky našej práce nájdete aj tu:

Dôležité údaje:

Obchodné meno (názov): Ochrana dravcov na Slovensku
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31797717
Sídlo: Kuklovská 5, 841 04 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok volajte 0911 219 520, 0911 882 626 alebo píšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

1. AK STE ZAMESTNANEC A POŽIADALI STE ZAMESTNÁVATEĽA O VYKONANIE ROČNÉHO ZÚČTOVANIA vyplňte vaše údaje a výšku percenta z dane do Vyhlásenia, ktoré si môžete stiahnuť tu:

Všetky čísla do Vyhlásenia zistíte z Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré vám dal zamestnávateľ. Vyhlásenie a Potvrdenie doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (adresu zistíte tu).

Bližšie informácie

1. Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

4. Do Vyhlásenia napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%).

2. AK SI DAŇOVÉ PRIZNANIE ROBÍTE SAMI vyplňte všetky údaje priamo do tlačiva daňového priznania v stanovenej lehote.

Bližšie informácie pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie

1. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

2. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

3. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2016) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby nám previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Bližšie informácie pre právnické osoby

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na web stránke www.dravce.sk/2percenta.

5. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) nám ako prijímateľovi, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby nám previedol sumu, ktorú ste poukázali.

ĎAKUJEME

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku