nase sk dravce2

nase sk sovy2

1. Búdky a podložky pre dravce a sovy

Prečo inštalujeme búdky a hniezdne podložky?

Jedným z hlavných faktorov, ktoré v súčasnosti najviac ohrozujú dravce a sovy, je nedostatok vhodných hniezd. Úbytok lesných porastov má na svedomí ničenie starých stromov, od ktorých sú závislé veľké dravce, pretože si v nich stavajú svoje mohutné hniezda. Sovy si na rozdiel od dravcov nestavajú vlastné hniezda, ale využívajú napr. stromové dutiny, alebo obsadzujú hniezda postavené inými druhmi vtákov. Keďže hospodárske lesy tvoria až 67% výmery našich lesov (www.mpsr.sk), väčšina starých bútľavých stromov je odstraňovaná v rámci lesohospodárskej činnosti. Takto prichádzajú o hniezdne možnosti napr. pôtiky, kuvičky vrabčie alebo sovy lesné. O nič lepšia situácia nie je ani pre sovy žijúce v okolí ľudských sídel. Obvzlášť ohrozenou sovou sa stala napr. kedysi bežná plamienka driemavá, ktorá v minulosti hniezdila najmä v hospodárskych budovách. Zmena využívania poľnohospodárskej krajiny, uzatváranie sýpok a zneprístupnenie povál hospodárskych budov pre sovy znemožňujú ich hniezdenie.

Jednou z možností, ako pomôcť dravým vtákom hniezdiť, je napr. rozmiestňovanie, starostlivosť a inštalácia búdok a hniezdnych podložiek. Pri inštalácií búdok a umelých hniezd je nutné dodržiavať základné pokyny výroby a inštalácie búdok a podložiek. Napr. voľba nevhodného materiálu môže zapríčiniť úhyn mláďať na hypertermiu. Nevhodné umiestnenie búdky sa môže stať pre druhy, ktorým sme chceli pôvodne pomôcť, tzv. ekologickou pascou. Takéto búdky sa stanú napr. ľahkým terčom pre predátory, ktoré obsadené hniezdo vyplienia.

Foto1

Plamienka driemavá je jednou zo sov, ktoré sa v minulosti často zdržovali v blízkosti ľudských sídel.

Foto č.1: Stanislav Harvančík

Čo obnáša starostlivosť o umelé hniezda dravých vtákov?

Na rozdiel od spevavcov je starostlivosť o umelé hniezda (búdky a podložky) niektorých dravých vtákov náročnejšia. Niektoré druhy, napr. sokoly sťahovavé, hniezdia na neprístupných miestach, zatiaľ čo u iných si inštalácia búdok vyžaduje súhlas užívateľov. Iné, naopak, bez problémov zahniezdia aj v črepníku na vašom balkóne. Mnohé dravce patria medzi ohrozené druhy, preto si pomoc v podobe búdok a podložiek vyžaduje odborné znalosti, profesionálnu výbavu alebo dokonca kooperáciu celých pracovných skupín. V prípade náročnejších úkonov, akým je napríklad osadenie hniezdnej podložky vysoko v korune stromu, je najefektívnejším riešením napríklad spolupráca s odbornou organizáciou alebo s príslušným orgánom ochrany prírody (napr. ŠOP SR). Vo väčšine prípadov však stačia základné odborné znalosti, vďaka ktorým výrobu a starostlivosť o búdky zvládne každý z nás. Dúfame, že náš materiál sa stane vašim verným sprievodcom pri výrobe búdok a že pomoc pre dravce a sovy vám prinesie mnoho radosti pri ochrane tejto zaujímavej skupiny vtáctva.

Foto2

Sokol myšiar patrí k druhom, ktorý bez problémov zahniezdi aj v črepníku na balkóne.

Foto č.2: Roman Slobodník

Foto3

Viacero druhov dravých vtákov hniezdi na neprístupných miestach. Samotná inštalácia a kontrola búdok si vyžaduje odborný prístup a profesionálnu výbavu.

Foto č.3: fotoarchív Ochrany dravcov na Slovensku

Čo môžete urobiť vy?

  1. Vyrábať búdky a hniezdne podložky podľa pokynov uvedených nižšie;
  2. Rozmiestňovať búdky do okolitej krajiny so súhlasom vlastníka pozemku;
  3. Zapojiť sa do činnosti Ochrany dravcov na Slovensku;
  4. Podporiť finančne ochranu dravcov a sov (http://www.navratorlov.dravce.sk, https://dravce.darujme.sk/669/);
  5. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať našu organizáciu.

 

mesacny-spravodaj-o-nasej-cinnosti

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku