nase sk dravce2

nase sk sovy2

Tlačové správy r.2017

Sysle pasienkové sa prebudili zo zimného spánku

Tlačová správa Bratislava, 27.marca 2017  sysle branomolnar 06B5040
Po dlhej zime sa prebudili zo zimného spánku aj sysle pasienkové. Na Slovensku kedysi bežný druh patrí v súčasnosti medzi ohrozené a ochrancovia prírody preto podnikajú aj v rámci projektu LIFE Energia aktivity potrebné na jeho záchranu. Za posledné dva roky sa podarilo obnoviť populácie sysľov na dvoch lokalitách v Slovenskom krase.

Čítať ďalej...

Devínska hradná skala v noci ožíva

Tlačová správa Bratislava, 17.marca 2017 Vyr skalny Harvancik1
Devínska hradná skala určite patrí medzi najvýznamnejšie kultúrno-historické miesta Slovenska. Pre krásny výhľad na sútok Moravy a Dunaja a príjemné prírodné prostredie neďaleko centra Bratislavy je tiež obľúbeným miestom krátkych rodinných výletov.

Čítať ďalej...

Prvý vrchol jarnej migrácie nastane v najbližšie dni

Tlačová správa Bratislava, 15.marca 2017 Mysiak seversky Harvancik
V najbližšie dni očakávajú ornitológovia prvý vrchol jarnej migrácie vtákov. Tá trvá v porovnaní s jesennou kratšie, jedným z faktorov je vplyv hormónov kvôli rozmnožovaniu a pudu hniezdenia. Očakávajú sa prílety mnohých druhov vo veľkých počtoch, napríklad piniek, ktoré vytvárajú až tisícové kŕdle.

Čítať ďalej...

Na Slovensku zimovalo podľa sčítania takmer 800 myšiarok

Tlačová správa Bratislava, 6.marca 2017 myšiarka Peter Nociar
Myšiarka ušatá je sova s výrazne oranžovými očami a pierkami na hlave pripomínajúcimi ušká. Jej počty sa u nás v zime pravidelne zvyšujú a do ich sčítavania sa už po druhýkrát zapojila aj slovenská verejnosť. Spolu s ornitológmi narátali 792 myšiarok na 65 zimoviskách, lokality sú zverejnené na mape pod odkazom http://bit.ly/2mkAKrm. Ich kŕdle sa pomaly rozchádzajú, začína totiž obdobie hniezdenia. Samce sa uchádzajú o samičky a predvádzajú rôzne akrobatické kúsky.

Čítať ďalej...

Výsledky sčítania dravcov pomôžu pri ich ochrane

Tlačová správa Bratislava, 15.februára 2017 Orol kralovsky12017 mladyorol JChavko
V januári skontrolovali ornitológovia lokality s výskytom ohrozených druhov dravcov. Počty hají červených, orlov kráľovských, orliakov morských a sokolov rárohov sú už známe, získané údaje budú využité pri ich ochrane. Územia, kde sa monitoring realizoval, ako aj lokality s potvrdeným výskytom uvedených druhov, sú znázornené na mape pod odkazom http://bit.ly/2k6i5PS.

Čítať ďalej...

Vzácne orliaky morské zaujali takmer dve stovky milovníkov prírody

Tlačová správa Bratislava, 13.februára 2017 Exkurzia zdrz 2
Láska môže mať viacero podôb. Až takmer dve stovky milovníkov prírody sa stretlo v sobotu 11. februára na exkurzii, ktorú pripravila Ochrana dravcov na Slovensku, v spolupráci so ZSE. Majestátne orliaky morské – najväčšie dravé vtáky hniezdiace na Slovensku, sa počas zimy zdržiavajú v blízkosti Dunaja vo väčších počtoch. Na Hrušovskej zdrži, kde sa podujatie konalo, zimujú aj mnohé ďalšie druhy vtákov, viazaných na vodu. Tí, ktorých neodradilo chladné počasie, sa dočkali až 7 orliakov. Videli tiež rôzne druhy kačíc a husí, kormorány, volavky. Ide momentálne o miesto s najvyššou koncentráciou vodného vtáctva na Slovensku, súčasť Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy, kde sa realizuje aj projekt LIFE Energia.

Čítať ďalej...

Sovy nájdete aj uprostred sídliska

Tlačová správa Bratislava, 20. januára 2017 mysiarky usate Zsolt Riflik 3
Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku realizuje od roku 1992 pravidelné sčítavanie myšiarok ušatých na zimoviskách. Získava tak cenné informácie o počte a lokalizácii zimujúcich sov. Minulý rok bola prvýkrát zorganizovaná Súťaž s myšiarkami, ktorej cieľom bolo zapojiť do mapovania zimovísk širokú verejnosť. Dosiahol sa tak rekordný údaj v rámci histórie sčítavania myšiarok ušatých na Slovensku. Vďaka pozitívnej odozve prebieha súťaž aj tento rok.

Čítať ďalej...

Slovensko sa cez víkend zapojí do počítania vzácnych dravcov

Tlačová správa Bratislava, 12. januára 2017 sokol raroh Jozef Chavko 2
Po tom, ako bolo minulý víkend realizované sčítanie haje červenej na nocoviskách pozdĺž rieky Morava, je termín 13.-15. január 2017 venovaný trom ďalším vzácnym druhom. Pre odborníkov, zaoberajúcich sa výskumom a ochranou dravcov, ide každoročne o najväčšiu koordinovanú akciu, vzhľadom na počet ľudí v teréne a veľkosť sledovaného územia. Na Slovensku sa počítania dravcov zúčastní približne 50 ľudí, v celej Európe to bude niekoľko tisíc nadšencov. Výsledky pomôžu pri ochrane druhov. Koordinátorom aktivity na našom území je odborná organizácia so 40 ročnou históriou, Ochrana dravcov na Slovensku. Predseda organizácie Jozef Chavko intenzívne pripravuje všetky podklady pre mapovateľov, aby bolo sčítanie perfektne zorganizované a každý vedel kam ísť a čo robiť.

Čítať ďalej...

Záhorie je rajom pre vtáctvo aj v zime

Tlačová správa Bratislava, 5. januára 2017 haja cervena Vojto Szucs
Územie pozdĺž rieky Moravy, ktorá tvorí hranicu našej krajiny s Českou republikou, je mimoriadne vzácnym prírodným klenotom. Keďže bola táto oblasť pre ľudí dlhé roky neprístupná, ostali tu zachované pôvodné porasty lužných lesov, mokrade, lúky. Rozmanitosť prostredia umožňuje život veľkému množstvu rôznych druhov, vrátane vzácnych druhov vtáctva. V roku 2016 tu zahniezdil jeden pár sokola rároha, dva páry orla kráľovského, jeden pár orliaka morského a sedem párov haje červenej. Práve haja červená sa v tejto oblasti vyskytuje v zime vo veľkých počtoch. Prvý januárový víkend je venovaný medzinárodnému sčítaniu tohto druhu na miestach, kde v zime nocujú aj desiatky jedincov.

Čítať ďalej...

V roku 2016 sa na Slovensku objavili štyri nové druhy vtákov

Tlačová správa Bratislava, 3. januára 2017  Bradan zltohlavy
Pre ľudí, ktorí sa zaoberajú ochranou prírody a najmä vtáctva, bol uplynulý rok 2016 mimoriadne zaujímavý a prínosný. Ornitológovia zaznamenali na našom území až štyri nové druhy, kriticky ohrozený sokol vyviedol rekordný počet mláďat, v rámci projektu LIFE Energia sa začalo s umiestňovaním prvkov, ktoré ochránia stovky vtákov ročne pred nárazom do elektrických vedení.

Čítať ďalej...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku