nase sk dravce2

nase sk sovy2

Henkel pomáha

Dobrovoľnícke aktivity Henkelu Henkel web

Spoločnosť Henkel zapojila pracovníkov svojej spoločnosti aj do dobrovoľníckych aktivít Ochrany dravcov na Slovensku. Od konca augusta sa pravidelne stretávame na lokalite s krásnym názvom Biele Vody, v malebnej oblasti Národného parku Muránska planina. Sú to rozsiahle lúky, tiahnuce sa po ľavej strane cesty vedúcej z Muráňa na Prednú Horu. Ešte pred niekoľkými rokmi o tomto území vedelo len málo ľudí.

 

 

Domáci sem nechodili, nebol dôvod. V hlave zanieteného aktivistu, Ervína Hapla, však bola odvážna myšlienka – vrátiť do tejto krajiny živočícha, ktorý sa odtiaľto, tak ako aj z mnohých iných miest, vytratil, i keď bol kedysi bežný. Živočícha, v ktorého mene je ukrytý názov prostredia, ktoré potrebuje k životu. Syseľ pasienkový. Viazaný na pasienky, zo slovenskej krajiny sa so zánikom pasenia začal vytrácať.

 

Aby sa sysľom na Bielych vodách darilo, je potrebné v území hospodáriť tak, ako tomu bolo kedysi. S dobrovoľníkmi z Henkelu sme počas 26. a 27. augusta kosili, hrabali a sušili seno. Likvidovali sme inváznu rastlinu - ambróziu, ktorá vytláča naše pôvodné rastliny a zbierali sme semená bodliakov a klinčeka kartuziánskeho. Semená využijeme v lome Tisovec na podporu jasoňa červenookého a pri Jelšave na podporu včelárika.

 

V prvý septembrový víkend sme čistili pastvu od kríkov a opäť likvidovali inváznu ambróziu. Kosili a čistili sme miesta, kde sa rozširuje syslia kolónia.

S dobrovoľníkmi z Henkelu sa stretneme ešte najbližší víkend. Lámu všetky naše očakávania a veľmi sa z ich pomoci tešíme :-)

Ďakujeme spoločnosti Henkel aj za finančnú podporu na materiál pre zveľadenie lokality.

 

 

Syseľ je stredne veľký hlodavec, ktorý žije v kolóniách na suchých lúkach a pasienkoch, živí sa prevažne semenami tráv a bylín, nepohrdne ani hmyzom. Pred niekoľkými desiatkami rokov bol súčasťou fauny Muránskej planiny a jej okolia. Tvoril dôležitú zložku potravy veľkých druhov dravcov – orla kráľovského a sokola rároha. Tak, ako na mnohých miestach na Slovensku, aj na Muráni syseľ takmer vyhynul, predpokladá sa, že to bolo v 70. rokoch 20. storočia. A s ním postupne zmizol z Muránskej planiny aj sokol rároh. O vrátenie sysľa na Muránsku planinu sa začala usilovať Správa NP Muránska planina, aj naša organizácia, Ochrana dravcov na Slovensku. Vďaka mnohým projektom a neutíchajúcej snahe nadšencov sa podarilo nemožné. Biele vody sú prvým obnoveným sysľoviskom na Muránskej planine. Dnes sú dokonca lokalitou s najvyššou hustotou sysľa pasienkového na Slovensku!

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku