2% z dane

Ďakujeme, že venujete 2 alebo 3 % z dane na ochranu dravcov a sov na Slovensku

Tak ako každý rok, aj tentokrát má každý z nás možnosť rozhodnúť o účele použitia podielu zaplatenej dane. Podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov môžeme túto časť dane venovať jednej prípadne ak ste právnická osoba aj viacerým neziskovým organizáciám. Peniaze tak nepoputujú do štátneho rozpočtu, ale na činnosť organizácie, ktorú si sami vyberiete zo zoznamu prijímateľov. Nepredstavuje to žiadne náklady navyše, treba len vyplniť potrebné tlačivá. Ak sa rozhodnete darovať dve percentá z vašich daní Ochrane dravcov na Slovensku, prispejete tak na ochranu dravých vtákov a sov vo voľnej prírode. Aj z vašich dvoch, alebo troch percent vieme lepšie napĺňať naše poslanie. Viac o našej práci sa dozviete v jednotlivých správach o činnosti, nájdete nás ja na Facebook stránke www.facebook.com/dravce.sk. Pripomíname vám možnosť darovať tri percentá zo svojich daní v prípade, že ste odpracovali v roku 2013 aspoň 40 hodín ako dobrovoľník/dobrovoľníčka, o čom je potrebné predložiť daňovému úradu potvrdenie. Ďakujeme vám za akúkoľvek podporu.

Dôležité údaje:

Obchodné meno (názov): Ochrana dravcov na Slovensku
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31797717
Sídlo: Kuklovská 5, 841 04 Bratislava

Odkazy na mechanizmus poukázania podielu zaplatenej dane:

www.rozhodni.sk
www.drsr.sk
www.notar.sk

Odkaz na zoznam prijímateľov:

http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU

Dve_percenta_znamky_3

sprava_o_cinnosti_rps_2013

Copyright © 2014. All Rights Reserved.