Kto sme

Ochrana dravcov na Slovensku (Raptor Protection of Slovakia - RPS) RPS je mimovládna organizácia - občianske združenie, ktorá sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov na Slovensku.

Skupinu pre výskum a ochranu dravcov a sov (SVODAS) založil v roku 1975 jeden z najvýznamnejších ornitológov na Slovensku Mgr. Štefan Danko. SVODAS od roku 2004 vystupuje pod názvom Ochrana dravcov na Slovensku /RPS/. RPS v súčasnosti združuje takmer 150 členov a sympatizantov z celého Slovenska.

 

  • Riešime nájzávažnejšie problémy a negatívne antropické faktory ohrozujúce populácie dravcov a sov na Slovensku.
  • Intenzívne sa venujeme problematike elektrických stĺpov v súvislosti s úhynmi vtáctva na konštrukciách, čo je jeden z najvážnejších problémov ochrany dravých vtákov v Európe.
  • Organizujeme a vykonávame fyzickú ochranu hniezdísk orlov a sokolov pred vykrádaním.
  • Realizujeme programy záchrany populácie sokola rároha a sokola sťahovavého, orla kráľovského, orla skalného a orla krikľavého.
  • Vykonávame stabilizovanie, úpravu hniezd a hniezdnych plošín, inštaláciu umelých hniezd a búdok pre vzácne druhy dravcov.
  • RPS je zapojená do aktivít európskej skupiny, ktorá sa venuje problematike vtáčej kriminality.
  • Ovplyvňujeme environmentálnu politiku, navrhuje úpravy príslušných zákonov a upozorňuje na dodržiavanie medzinárodných dohovorov týkajúcich sa ochrany dravcov a sov, odbornými stanoviskami pomáha MŽP SR, Štátnej ochrane prírody SR.
  • Organizujeme kampane a výstavy, vydáva propagačné a metodické materiály, usporadúva prezentácie a prednášky.

 

História Ochrany dravcov na Slovensku


SVODAS - Skupinu pre výskum a ochranu dravcov a sov (ako predchodcu RPS) založil v roku 1975 a do roku 1996 aj viedol jeden z najvýznamnejších slovenských odborníkov na dravé vtáky Mgr. Štefan Danko. Od roku 1975 vydávala Československá Skupina ročne dva obežníky a o činnosti informovala každoročne v správach za jednotlivé roky. Hlavnými úlohami výskumu boli: Inventarizácia hniezdnych párov dravcov a sov, ich populačná dynamika, krúžkovanie a zber vývržkov. Prvé obežníky boli vyrábané v Michalovciach cyklostylovou cestou (spôsob množenia na blanu), od roku 1980 sa cez východočeskú pobočku ČOS vydávali tlačené Zprávy, ktoré sa v roku 1986 pretransformovali do časopisu Buteo.

Od roku 1993 po rozdelení Československa sa rozdelila aj Československá SVODAS na českú a slovenskú. V slovenskej Skupine pokračovali v publikovaní správ o činnosti traja tzv. krajskí koordinátori (Danko, Karaska, Chavko). Posledná správa za Skupinu v Buteu bola publikovaná za rok 1994, za rok 1995 už v Tichodrome.

Od roku 1998 je Skupina pre výskum a ochranu dravcov a sov mimovládnou neziskovou organizáciou - občianskym združením. Od roku 2004 organizácia vystupuje a používa jednoduchší názov Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Pocitadlo.sk